Groene Oever, oktober 2011 - ?


31 Oktober 2011 las ik in een bericht op Twitter van toenmalig Nijmeegse wethouder Jan van der Meer over de mogelijkheid duurzaamheids-ideeën aan te dragen voor bouwproject Groene Oever in de Waalsprong. Diezelfde dag vulde ik daarvoor nog een webformulier in op de website van het bouwproject. De volgende dag al kreeg ik een enthousiaste reactie van projectontwikkelaar Rens Rikken van Heijmans Vastgoed. De Checklist Groen Bouwen zou gebruikt gaan worden om inspiratie op te doen hoe de wijk aantrekkelijk gemaakt kon worden voor vogels. Mijn voorstellen voor het aanbrengen van nestvoorzieningen zouden meegenomen worden in de workshops die met de toekomstig bewoners gehouden gingen worden, eind december dat jaar.

Begin december kreeg ik een uitnodiging om bij de informatie-avond op 12 december aanwezig te zijn. Daar ging ik heen en ik kon aan diverse bezoekers uitleggen wat mijn ideëen waren. Achteraf vond ik nog wat fotootjes van de avond op de Facebook-pagina van Groene Oever. :)

Informatie-avond Groene Oever, 12 december 2011.    Informatie-avond Groene Oever, 12 december 2011.

Tweede informatie-avond op 6 februari. Daar kon ik helaas niet naartoe, maar dhr. Rikken gaf wel aan dat inbouw-neststenen voor Gierzwaluwen ingetekend gingen worden in de verkoop tekeningen. Daarbij vroeg hij nog naar extra informatie die ik hem toestuurde. Hij liet me later weten dat er waarschijnlijk zo'n 30 neststenen in het project verwerkt gingen worden! :)

In juni 2012 kreeg ik van dhr. Rikken tekeningen toegestuurd waarbij op één ervan met rode kruisjes was aangegeven waar neststenen geplaatst gingen worden (zie hieronder). Uiteindelijk waren het er 27 geworden. Daarnaast werden neststenen ook nog op de meerwerklijst gezet zodat bewoners er zelf ook nog voor konden kiezen extra neststenen in te laten metselen. :) Helaas wel wat aan de prijzige kant...

Locaties neststenen Groene Oever

Ook op de website van Groene Oever werd aandacht geschonken aan de neststenen... :)

Neststeen voor Gierzwaluwen op website Groene Oever, Heijmans Vastgoed.

Mei 2015 kreeg ik van wijlen Wilfried de Jong, mede-lid van Vogelwerkgroep Nijmegen e.o., te horen dat er in de Oasisstraat (huisnr. 8) een Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros) in een Gierzwaluw-neststeen nestelend was waargenomen! :D Hij was in de buurt met een groep voor een excursie over Huiszwaluwen (Delichon urbicum) en had zelfs Gierzwaluwen al redelijk laag over de wijk zien vliegen (waarschijnlijk foeragerend in het waterrijke gebied)!

Wordt vervolgd!

Neststeen Groene Oever, foto van Heijmans Vastgoed.
Terug naar de Gierzwaluw projecten