Gierzwaluwen Broekkant, Malden, mei 2010 - ?


30 Mei 2010 kreeg ik een email van Jos van Oostveen, lid van de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o., waarin hij schreef dat in Malden woningen gesloopt zouden worden in de straten Broekkant, Acaciastraat en Meidoornstraat in Malden. In de directe omgeving waren in 2009 nog (veel) nestelende Gierzwaluwen vastgesteld en ook voor deze straten waren er indicaties dat er Gierzwaluwen nestelden. Zie ook de verspreidingskaart die ook via de website van de Vogelwerkgroep Nijmegen te vinden is (diversen -> archief -> jaarsoort, zowel 2009 als 2010).
Via Jos kon ik ook het rapport inlezen over de Quick Scan voor de Flora en Fauna wet die was uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Econsultancy. Tijdens die Quick Scan waren Huismussen en Gierzwaluwen aangetroffen en Econsultancy adviseerde dat in de nieuwbouw de Vogelvide voor Huismussen en speciale dakpannen voor Gierzwaluwen werden aangebracht.

De volgende dag belde ik met zowel de eigenaar van de woningen, Oosterpoort Wooncombinatie, waar ik niet veel wijzer van werd en met Econsultancy. De ecoloog was op dat moment niet beschikbaar dus mailde ik hem onder andere dat op basis van de in de omgeving aangetroffen nestplaatsen, die via de dakpannen langs de dakrand werden ingevlogen, neststenen die zo dicht mogelijk bij de dakrand werden ingebouwd een betere optie waren dan de speciale dakpannen voor Gierzwaluwen.

September 2010 had ik contact met Marcel Koen, ecoloog bij Econsultancy. Hij zond me informatie over het project toe zodat ik kon bekijken wat volgens mij de beste mogelijkheden waren.

Half november 2010 had ik een afspraak met Marcel. We hebben e.e.a. bij mij thuis doorgesproken en zijn daarna op de locatie gaan kijken, vooral ook om te bekijken waar tijdelijke voorzieningen voor Gierzwaluwen opgehangen konden worden (zogenaamde mitigerende maatregelen). In het parkje naast het nog kale bouwterrein hingen al wel een stuk of 15 houtbetonnen nestkasten voor Huismussen.

Wordt vervolgd!


Terug naar de Gierzwaluw projecten

www.xjochemx.nl