Gierzwaluwen, Thilman Werenbertszstraat, Ubbergen, september 2009 - december 2010


Op weg naar mijn werk en terug naar huis fiets ik langs de Thilman Werenbertszstraat in Ubbergen. In het verleden heb ik daarboven wel eens Gierzwaluwen zien vliegen. In 2009 werd gebouwd aan nieuwe woningen nadat de oude waren gesloopt. Ik stuurde half september een email aan woningbouwcoöperatie Oosterpoort Wonen, gemeente Ubbergen en de aannemer met het verzoek voorzieningen voor Gierzwaluwen in de woningen op te nemen.

Bouwbedrijf P. Kaal bleek ook het pand achter het gemeentehuis in Groesbeek te hebben gebouwd waar neststenen voor Gierzwaluwen in waren aangebracht. De aannemer gaf echter aan dat de woningen in de Thilman Werenbertszstraat in opdracht van Oosterpoort werden gebouwd, dus nam ik daar contact mee op. Er waren wat vragen over technische aspecten, m.n. de mogelijke kams op vorming van een koudebrug, maar ook ideale plaatsing van neststenen en de invliegopening e.d.. Er werd tevens gevraagd naar mogelijkheden voor andere vogels zoals mussen.

Ik mailde informatie door met koudebrug-berekingen uit het boekje Natuurvoorzienigen aan Gebouwen van Stichting Bouwresearch. De conclusie: In de meest voorkomende situaties, waarin 3 tot 4 cm isolatiemateriaal achter een neststeen wordt toegepast, is er geen sprake van een koudebrug. Dergelijke constructies voldoen dus aan artikel 27 van het Bouwbesluit.
Ik mailde ook een voorbeeld van zo'n situatie (een technische tekening van een inbouwsteen met geperst isolatiemateriaal erachter) uit het boekje Gierzwaluwen en Bouwprojecten in Amersfoort van Marjo van der Lelie. Ook stuurde ik informatie over de Vogelvide voor Huismussen en aanwijzingen over de plaatsing van neststenen en het maken van invliegopeningen.

Helaas is het daarbij gebleven. Op een herinnerings-email aan de contactpersoon van Oosterpoort kreeg ik geen reactie. Jammer dat er in de overigens mooie woningen van deze straat geen voorzieningen voor Gierzwaluwen zijn opgenomen.

Voor een impressie van de woningen en meer informatie over het project zie ook: deze pagina op de website van Van Hontem Architecten.


Terug naar de Gierzwaluw projecten

www.xjochemx.nl