Gierzwaluwen en de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o.


Een paar dagen nadat de invliegopeningen in de Ziekerstraat waren gemaakt (eind mei 2008) werd ik gebeld door Wilfried de Jong (♰ 11 april 2016). Hij wist van de nestplaatsen in het betreffende pand en was verrast de mooie ronde openingen te zien die alleen voor de Gierzwaluwen bedoeld konden zijn. Hij kreeg mijn nummer van de aannemer. Wilfried had contact gezocht met wat mensen van de Vogelwerkgroep (VWG) Nijmegen en was van plan eens met ze samen te komen. We waren het erover eens dat het fijn zou zijn samen te werken om Nijmegen Gierzwaluw-rijk te houden, dus ik ben ook betrokken bij de samenkomst met de VWG.

Tijdens de vergadering met de voorzitter en secretaris van de VWG werd o.a. besloten een vergadering met de stadsecologe Gerda Hendriks te plannen om te kijken of er via de gemeente iets te regelen was voor Gierzwaluwen.

30 Maart 2009 werd de Gierzwaluw tijdens de ALV van de VWG verkozen tot jaarvogel voor zowel 2009 als 2010! Leden van de VWG zouden proberen een idee te krijgen hoeveel Gierzwaluwen er in Nijmegen nestelen. Omdat dat erg veel werk is werd ervoor gekozen de Gierzwaluw twee jaar als jaarvogel te benoemen. Er werd een persbericht verspreid waarin werd gevraagd Gierzwaluwnestplaatsen door te geven, bijvoorbeeld via het speciaal aangemaakte emailadres gierzwaluw*vogelwerkgroepnijmegen.nl (* is dan @ natuurlijk, anti spam) en een speciale pagina gemaakt op de website van de VWG. Verder zou ik een excursie over Gierzwaluwen gaan geven.

Eind mei 2009 gaf ik een kort excursie in het centrum van Nijmegen waarbij ik probeerde aan te geven waarop te letten als je nestplaatsen wil vinden en heb verteld over de bijzonderheden van de Gierzwaluw.

In de zomer van 2009 is er door verschillende mensen geïnventariseerd. Verschillende wijken werden verdeeld en een door Wilfried de Jong gemaakt formulier kon worden gebruikt om gevonden nestplaatsen en groepen gierende Gierzwaluwen op te noteren. Door de persberichten kwamen ook veel waarnemingen binnen. De gevonden nestplaatsen werden genoteerd op een Google Map die ik vanaf die tijd gebruik voor het noteren van alle nestplaatsen die ik vind of die aan mij gemeld worden. De kaart is hieronder weergegeven. Klik op het linkje onder de kaart om de kaart in een nieuw venster te opnenen en zo groter te kunnen bekijken.


to view a bigger map, click here.

Het was leuk om te merken dat diverse leden van de Vogelwerkgroep beter gingen kijken naar hun directe omgeving. Ervaren vogelaars kwamen er nu pas achter dat zich in de straat waar ze al jaren woonden nestplaatsen van Gierzwaluwen bevonden. Er waren ook diverse leden die enthouiast elke nestplaats die ze vonden aan me doorgaven, sommigen inventariseerden vrijwel complete woonwijken in hun eentje!

Van samenwerking met de gemeente is in 2009 helaas niet zo veel terecht gekomen. In 2010 ben ik in vrijwilligersfunctie van stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming Nederland wel verder in gesprek gegaan met de gemeente. Het zag er hoopvol uit voor een vogelvriendelijker beleid in 2011, maar een aangenomen wetsvoorstel (klik voor meer info) bleek uiteindelijk weinig om het lijf te hebben. Maar ik blijf contact houden met de gemeente en wie weet...

In 2010 werd er ook geïnventariseerd. Een nieuwe excursie werd door slecht aankondigen niet erg druk bezocht (één deelneemster), maar tijdens die wandeling werd wel een geweldige ontdekking gedaan! De neststenen in de Hessenberg die nèt pas beschikbaar waren werden al door Gierzwaluwen gebruikt! (d.w.z. ze vlogen al in en uit) Van zo'n snelle bezetting hoor je niet vaak!
Terug naar de Gierzwaluw projecten