Wetsvoorstel GroenLinks Nijmegen, ? - ?


Bert Houkes, de man achter het initiatief Ruimte Voor Vogels, was al lange tijd bij diverse gemeentes aan het lobbyen voor beleid voor vogels. Ik had wethouder Jan van der Meer ook al enige tijd 'lastig gevallen' met diverse onderwerpen m.b.t. vogels. Hij stuurde april 2011 de communicatie die wij via email hadden gehad door naar Jeroen de Haan-Rißmann, fractievolger van GroenLinks Nijmegen. Hij belde mij daarover en we maakten een afspraak om eens door te spreken wat de gemeente zou kunnen doen.

Eind april had ik een gesprek met vice-fractievoorzitter Simone Witsenhuijsen en Jeroen. We spraken verschillende mogelijkheden door en ik gaf ze informatie van Vogelbescherming Nederland mee. Hierna hadden we nog zeer regelmatig contact via email over een mogelijk wetsvoorstel.

Eind mei ontving ik een concept van het wetsvoorstel, samen met de vraag om rechtenvrij beeldmateriaal om ervoor te gebruiken.

Begin juni stuurde ik enkele bij elkaar gezochte foto's door, tezamen met enkele suggesties voor wijzigingen in het concept. In de loop van de tijd erna stuurde ik nog enkele foto's, zoals onderstaande erg mooie foto's van ingebouwde Gierzwaluw-neststenen in projecten van Casa Architecten uit Amsterdam die ik kreeg van Marleen Andriessen van Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland.

Neststenen voor Gierzwaluwen in een gebouw ontworpen door Casa Architecten uit Amsterdam.   Neststenen voor Gierzwaluwen in een gebouw ontworpen door Casa Architecten uit Amsterdam.


16 Augustus stond er een bericht op de website van GroenLinks Nijmegen: http://nijmegen.groenlinks.nl/node/71135.

24 Augustus werden Simone Witsenhuijsen en ik door RTV Nijmegen1 geïnterviewd, het stukje is in deze aflevering te zien (begint na 2:10):


Nieuwsuitzending 24 augustus door nijmegen1

12 Oktober werd het voorstel behandeld tijdens het Politiek Café. Bert Houkes en ik maakten gebruik van de mogelijkheid in te spreken en spraken diverse raadsleden toe. Na mijn betoog vroeg een van de raadsleden of ik op de hoogte was van de brief die de raad in reactie op het voorstel had opgesteld. Dat was helaas niet zo. Als dat wel zo was geweest had mijn betoog er heel anders uitgezien, want de brief die de raad had verstuurd was al erg positief! De brief is in deze PDF te lezen, tezamen met het wetsvoorstel.
Tijdens deze avond werd besloten dat er over het voorstel gedebatteerd zou worden op 2 november.

2 November was ik uiteraard aanwezig in de indrukwekkende raadzaal van de gemeente Nijmegen. Het wetsvoorstel kwam al snel aan bod en het geheel duurde niet lang. Als snel kwam het tot een stemming waarbij maar liefst 35 leden voor stemde en 4 tegen. Met ruime meerderheid aangenomen dus!

De besluitenronde is na te kijken op de website van de gemeente Nijmegen (klik op agendapunt 8). Ik was overigens nog nooit in de raadzaal geweest en ben op de plaats gaan zitten waar ik zat omdat Bert Houkes daar ook al zat (en hij was er ook nog nooit geweest). Ik zeg dit omdat het vervolgens wel erg toevallig is dat we tijdens de besluitenronde beide op het videoscherm te zien zijn als Simone Witsenhuijsen van GroenLinks aan het woord is! Voor de duidelijkheid, ik ben de jongeman met baard. :)

Ik ben erg benieuwd wat het in de praktijk allemaal gaat brengen. In ieder geval worden gemeentelijke bouwwerken vogelvriendelijk gemaakt en komt er in een gemeentelijke ‘groene winkel’ (de Groene Hert winkel) informatie over hoe je stadsvogels kan helpen. Verder zal vogelvriendelijk bouwen worden opgenomen in prestatienormen (GPR's). Op die manier kunnen ontwikkelaars punten voor duurzaamheid scoren door vogelvriendelijk te bouwen. Zie verder ook dit leuke artikel op de website van Vogelbescherming Nederland! :)

Wordt hopelijk vervolgd!


Terug naar de Gierzwaluw projecten

www.xjochemx.nl