Gierzwaluwen en Huismussen, Willemskwartier Nijmegen, juni 2011 - ?


8 Juni 2011 ontving ik een email van Anneke van der Putte met daarin de vraag hoe ze het voor elkaar zou kunnen krijgen in haar nieuwbouwwoning in het Willemskwartier voorzieningen voor Gierzwaluwen en Huismussen opgenomen te krijgen. Ik stuurde een email terug met daarin info over Vogelvide en neststenen.

14 Juni vroeg ik of er meer mensen waren die vogelvriendelijke maatregelen in hun woning zouden willen. Ook vroeg ik naar de naam van de architect of projectontwikkelaar om daar te kunnen informeren naar de mogelijkheden. Diezelfde dag nog kreeg ik antwoord, Scala Architecten bleken het project uit te voeren (zie ook hier op de site van Scala Architecten). 21 juli stuurde ik een email naar Scala Architecten met informatie over mogelijke voorzieningen.

Artist impression nieuwbouw Willemskwartier Nijmegen. Scala Architecten.    Artist impression nieuwbouw Willemskwartier Nijmegen. Scala Architecten.

Dezelfde dag nog kreeg ik een email terug. Scala Architecten doet al veel voor vogels in haar ontwerpen (zie bijv. ook project Vleuterweide waar op foto's neststenen voor Gierzwaluwen te ontdekken zijn). In de woningen in het Willemskwartier was echter nog niets opgenomen, maar er zou naar gekeken worden wat er alsnog gedaan kon worden. Wel was er al 'een vogelvriendelijke detaillering van de gootoverstekken'.

30 Augustus vroeg ik naar de stand van zaken en meer duidelijkheid over de 'vogelvriendelijke detaillering van de gootoverstekken".

Ivm vakanties ging er vervolgens wat tijd overheen, maar 6 november had ik weer contact met Scala Architecten. Er werd gevraagd naar contact met Anneke van der Putte en eventueel andere geïnteresseerden om zo een dringender beroep bij de opdrachtgever neer te kunnen leggen.

Er volgden veel mailtjes tussen Scala, toekomstig bewoners en mijzelf. 16 November was de stand van zaken dat er twee Gierzwaluwdakpannen en vier neststenen voor Gierzwaluwen geplaatst zouden worden. Dit alles op kosten van de opdrachtgever Portaal Vastgoed Ontwikkeling! In het project Kentalis zouden ook nestkasten en dakpannen worde geplaatst. De bewoners waren enthousiast en zouden graag meer voorzieningen in hun woningen opgenomen zien worden. Dat lijkt mogelijk!

19 Juni 2012 was ik in het Willemskwartier om samen met Kor Goutbeek die zich inzet voor de 'willemsvogels' naar Gierzwaluwen te kijken. We kwamen ook door de Brederostraat en daar zag ik de netjes ingemetselde neststenen in drie voorgevels. Er lagen ook een paar Gierzwaluw-dakpannen op een dak. Die had ik liever iets lager geplaatst gezien, aangezien zich in de nok de warme lucht verzameld...
De neststenen hebben volgens mij een aardige kans om bezet te raken. Gierzwaluwen nestelen in de omgeving veel in de nok van gevels en dat is ook waar deze neststenen gepositioneerd zijn.

Neststeen Gierzwaluw Brederostraat    Gierzwaluw-dakpannen Brederostraat

Wordt hopelijk vervolgd met goed nieuws!


Terug naar de Gierzwaluw projecten

www.xjochemx.nl