Last updates: November 20th: Made a short entry in the diary. Also still working on repairing the mess that Photobucket created by discontinueing access to my photos... It's a lot of work... :(

Laatste updates: 20 november: Dagboek bijgewerkt. Ook nog steeds aan het werken om mijn website weer een beetje te repareren nadat Photobucket besloot toegang tot mijn foto's te stoppen. Het is veel werk... :(

Hold mouse cursor on pictures for info and use the Google Translators in the diaries!
Houd de muiscursor stil op een foto voor info.


View My Stats / Bekijk mijn statistieken
site search by freefind advanced
Greenhost webhosting