Last updates: December 10th: Made an entry in the diary! Also still working on repairing the mess that Photobucket created by discontinueing access to my photos. Currently working on the Swift diary for 2017.

Laatste updates: 10 December: Dagboek bijgewerkt! Ook nog steeds aan het werken om mijn website weer een beetje te repareren nadat Photobucket besloot toegang tot mijn foto's te stoppen. Momenteel bezig met het Gierzwaluw-dagboek van 2017.

Hold mouse cursor on pictures for info and use the Google Translators in the diaries!
Houd de muiscursor stil op een foto voor info.


View My Stats / Bekijk mijn statistieken
site search by freefind advanced
Greenhost webhosting