Gierzwaluwen en vleermuizen, Angeren, project Nije Hof, juni 2009 - eind 2009


Rond eind juni 2009 werd ik benaderd door iemand van Meuwsen Bouw BV, het bouwbedrijf waarmee ik contact had voor de renovatie in de Ziekerstraat in Nijmegen (en daar zo'n prachtig resultaat tot stand heeft gebracht!) Meuwsen BV zou een bouwproject in Angeren starten, Nije Hof genaamd. 12 Huizen en 6 appartementen werden gebouwd in een nieuw wijkje, Nije Hof in Angeren, hemelsbreed zo'n 10 kilometer van Nijmegen. Meuwsen BV vroeg me om advies om in dat wijkje waarvan het ontwerp was gebaseerd op een oude hoeve (vandaar Nije Hof) met een binnenplaatsje iets voor vogels te doen. Erg leuk om hiervoor benaderd te worden! Meestal gaat het natuurlijk andersom. In eerste instantie ging het om voorzieningen voor Huismussen, maar omdat er geen pannendaken kwamen was er niet iets heel specifieks voor deze vogels te doen. Ik mailde Meuwsen verschillende mogelijkheden. Meuwsen zei dat de informatie nuttig was en dat ze zouden kijken wat ze precies gingen doen.

28 September 2009 ben ik naar Angeren gegaan om met mijn contactpersoon over de voorzieningen te spreken. De bouwlocatie lag aan de rand van Angeren, vrij landelijk gelegen, vandaar ook het ontwerp gebaseerd op een hoeve. In het dorp zullen echter ongetwijfeld Gierzwaluwnestplaatsen te vinden zijn, net zoals in nabijgelegen vergelijkbare dorpen. Het aanbrengen van voorzieningen voor Gierzwaluwen zou dus best nut kunnen hebben, vooral aangezien er in de loop der tijd vast nestplaatsen verloren gaan bij renovaties of sloop.
Van een aantal kopers kreeg ik vragen naar aanleiding van Meuwsen die de kopers vroeg of ze mee wilden werken aan de plaatsing van voorzieningen voor Gierzwaluwen. Ik beantwoorde de vragen via email en kreeg van mijn contactpersoon een plattegrond waarop ik kon aangeven welke gevels geschikt zouden zijn voor nestvoorzieningen. Naast voorzieningen voor Gierzwaluwen, die overigens ook door Huismussen gebruik kunnen worden, stelde ik ook voorzieningen voor vleermuizen voor. Commercieel beschikbare inbouw-voorzieningen voor vleermuizen zijn vrij prijzig, dus bedacht ik een eenvoudig alternatief bestaande uit een houten bak bekleed met een fijnmazig gaas zodat de vleermuizen houvast hebben. Door een voeg open te laten (1,5 cm hoogte is al genoeg voor de Gewone Dwergvleermuis) en de bak in de spouwmuur tegen de binnenkant van de muur te monteren kon een mooie voorziening voor vleermuizen worden gecreërd. Zie hieronder de eenvoudige tekening die ik maakte om mijn idee uit te leggen.

inbouw vleermuiskast Engels

16 November 2009 ontving ik een email waar in stond dat er totaal 26 nestvoorzieningen voor Gierzwaluwen/Huismussen zouden worden geplaats, inclusief 2 houten nestkasten op verzoek van een koper. Daarnaast zouden 12 voorzieningen voor vleermuizen worden gemaakt en geïnstalleerd. Een prachtig resultaat vond ik zelf! Als alles volgens planning zou gaan zouden de eerste voorzieningen rond week 50 (de tweede week van december) worden geplaatst.

17 Mei 2010 ben ik weer naar de projectlocatie gegaan (helaas lukte het niet eerder te gaan) om naar de resultaten te kijken en mijn contactpersoon en een verslaggever van regionaal dagblad Gelderlander te ontmoeten. Ik nam verschillende foto's en het interview ging prima. Hoog boven de projectlocatie vlogen nog een paar Gierzwaluwen over. :)

Invliegopeningen Nije Hof    Invliegopeningen Nije Hof    Nije Hof Angeren in aanbouw    Openingen voor vleermuizen Nije Hof

20 Mei 2010 verscheen een artikel over de voorzieningen in de woningen van Nije Hof in dagblad Gelderlander.

20 Oktober 2010 schreef ik een stuk over Gierzwaluwen en de achtergrond van de voorzieningen in Nije Hof voor de bewoners ervan. Mijn contactpersoon bij Meuwsen BV stuurde het per email door aan de bewoners en vertelde me dat hij al een vogel gebruik had zien maken van de ingebouwde nestkasten! Een paar dagen erna kreeg ik een mailtje van één van de bewoners die me vertelde dat hij lid was van de Vogelwerkgroep Arnhem en dat hij de voorzieningen in de gaten zou houden. Volgens hem had mijn contactpersoon van Meuwsen BV waarschijnlijk een Huismus gezien. Maar ook hij had in de zomer Gierzwaluwen over zien vliegen, dus wie weet wat de toekomst brent...


Terug naar de Gierzwaluw projecten