Over onze tuin

In het dagboek, in het deel over bijen en wespen en op een paar andere plaatsen op mijn website zijn foto's te vinden die ik in onze tuin heb gemaakt. In het dagboek schrijf ik voornamelijk over wat ik allemaal in de tuin tegenkom. Bij deze iets meer over de tuin.

Onze achtertuin heeft een oppervlakte van 108 m². De diepte is 12 meter, de breedte 9 meter. Het zou mooi zijn als al die ruimte ook echt tuin was, maar dat is helaas niet het geval. Er staat aan de linkerkant een berging van ruim 2 meter breed en 4 meter lang en aan de rechterkant een garage van ruim 3 meter breed en ruim 5 meter diep. Zo blijft er nog een kleine 83 m² eigenlijke tuin over. Door de aanwezigheid van de berging en garage heeft onze tuin een soort I -vorm (met terras meegerekend).

Ook al hebben we ons al vanaf de aankoop van dit huis in 2007 voorgenomen de garage te (laten) slopen om zo het tuinoppervlak flink op te schroeven, tot we dat hebben gedaan is er natuurlijk toch ook al vanalles te beleven. Dat kan namelijk zelfs op een balkon, als je het maar goed inricht.
Met de foto's in het dagboek is al een aardig beeld te krijgen van de inrichting van onze tuin, al is die zoals in vrijwel elke (goed begroeide) tuin wel vrij dynamisch. Op de foto's op deze pagina is van boven naar onder en van de rij links naar de rij rechts van deze tekst is het volgende te zien:
 • De achtertuin gezien vanuit het slaapkamerraam,
 • De tuin achter de berging,
 • Achter de garage,
 • De moestuin achter de garage,
 • Het 'rommelhoekje' achter de berging,
 • Kijkend richting de garage vanuit de hoek linksachter,
 • De hoek linksachter,
 • De hoek rechtsachter,
 • Kijkend richting berging vanuit de hoek rechtsachter,
 • Kijkend richting de achtergevel van middenin de achtertuin,
 • Naast de berging,
 • Naast de garage,
 • Het terras, de garage en poortdeur,
 • Het terras en de berging.
De korte omschrijvingen zijn ook te zien door de muiscursor even op een foto stil te houden en de foto's zijn te vergroten door erop te klikken.
Onderstaande foto laat de tuin vanaf het terras zien. Op de index pagina van het dagboek is te zien hoe dat aanzicht sinds we hier wonen is veranderd!Over de verschillende plaatsen in de tuin is vanalles te vertellen. Hieronder wat er zoal te zien is of was op enkele van de plaatsen die op de foto's staan.

Op de foto gemaakt vanuit de slaapkamer is links achter de schuur de groene pruik van de geknotte Boswilg (Salix caprea) te zien. Ervoor wat lange, hangende takken van de Gewone vlier (Sambucus nigra. Rechtsvoor de Hondsroos (Rosa canina) met er doorheen de geweldige plant Heggenrank (Bryonia dioica). Links daarvan vooraan teunisbloem, daarachter Kogeldistel (Echinops bannaticus) en daarachter Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) en Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) en Grote wederik (Lysimachia vulgaris). Rechts, achter de Hondsroos groen van de Rode ribes (Ribes sanguineumen) en daarachter een dode tak van een Perzik. Er klimt Klimhortensia (Hydrangea anomala ssp. petiolaris) en een oude gecultiveerde, maar gelukkig niet erg lelijke en wel heerlijk geurende Kamperfoelie (Lonicera sp.) deels overheen en deels over de schutting. Er onder groeit een flink plakkaat Gevlekte dovenetel (Lamium maculatum) met daartussenin een wilg, mogelijk een kruising Grauwe wilg (Salix cinerea / Boswilg (Salix caprea), met mooi grote mannelijke katjes in het vroege voorjaar. Verder aan de linkerkant drie aangeplantte Eenstijlige meidoorns (Crataegus monogyna), over een tijd hopelijk mooie struiken die gaan bloeien met heerlijk geurende witte bloemen en met hun doornige dichte structuur ruimte bieden aan een vogelnestje. De bessen mogen 's winters best een stel Koperwieken (Turdus iliacus) lokken... :) Aan de rechterkant van het Gevlekte dovenetel-plakkaat groeit een tweede wilg, een Schietwilg (Salix alba).

De tuin in lopend bevind zich aan de rechterkant de garage aan de muur bijenblokken en klimrekken voor planten. Daar groeien bovengenoemde Hondsroos en Heggenrank tegenop. Verder in de border Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) waar 's zomers de prachtige Wormkruidbij (Colletes daviesanus) op te zien is. Er groeide ook nog een leuke herinnering aan de ooit braakliggende Hessenberg. Daar heb ik toen ze er gingen bouwen een stuk Absintalsem (Artemisia absinthium) meegenomen waar een mooie plant uit was gaan groeien (en zo tof: de 'absintbladluizen' Macrosiphoniella absinthii!). Helaas meerjarig maar niet vast en dus na een paar jaar afgestorven. Ik heb toen een nieuwe plant gekocht. :) Met de Hessenberg heb ik een speciale 'band', zie deze pagina van de Gierzwaluwprojecten.
In de border verder nog Dagkoekoeksbloem (Silene dioica), Knoopkruid (Centaurea jacea), Luzerne (Medicago sativa), Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris) en Margriet (Leucanthemum vulgare). Achter de Rode ribes op de hoek staat een oude appelkrat gevuld met gedroogde leem. Dit vormt een verticaal wandje waarin Gewone Sachembijen (Anthophora plumipes) nestelen. De grond er direct voor ligt bezaaid met stukken kalkzandsteen uit het Eifel-gebied in Duitsland, slakkenhuisjes en schelpgrit. Het is een kalkrijk stukje waar Duifkruid (Scabiosa columbaria), Grote Centaurie (Centaurea scabiosa) en Echte gamander (Teucrium chamaedrys) groeit.

Direct achter de berging bevind zich de marterhoop. Meer daarover bijv. hier in het dagboek. Naast de marterhoop een Gewone vlier (Sambucus nigra) en enkele Gele Lissen (Iris pseudacorus) (die daar niet tot bloei komen, in tegenstelling tot in de mini-kuipvijvertjes). Verder staat daar een Boswilg (Salix caprea) die naast het huis groeide en in 2010 als kleine plant (klik voor een oude foto) naar hier is verplaatst. Inmiddels is de boom geknot en heeft de stam een flinke diameter bereikt. In de kruin, die iedere twee jaar wordt geknot, barst het van het leven! De grote katjes trekken in het vroege voorjaar veel wilde bijen zoals verschillende hommels en zandbijen en de eerste vlinders. In de voorzomer zijn er ontzettend veel bladluizen te zien die door een leger aan vijanden wordt belaagd. Ik heb op een dikke tak eens een kolonie Domedarisluizen (Tuberolachnus salignus gevonden en hoop ook eens de prachtige Bonte wilgetakluis (Pterocomma salicis) te vinden.

Her en der in de achtertuin groeit Hartgespan (Leonurus cardiaca). Deze behaarde plant heeft de eerste Grote wolbij (Anthidium manicatum) naar onze tuin getrokken. Die bijen verzamelen plantenharen om hun nest mee te bekleden. Ze houden van planten uit de familie Lipbloemen (Lamiaceae), waar de nodige vertegenwoordigers van in onze tuin te vinden zijn.
Links achter in de hoek staat Rode kornoelje (Cornus sanguinea, waarop elk jaar vele Kornoeljeluizen (Anoecia corni) te vinden zijn). In dat hoekje staat nog een leuke erfenis van de vorige bewoner. Een laag kwart-rond muurtje, een soort verhoogde border. Er stond voorheen een boompje in, nu de Rode kornoelje. Er is bijna niets meer van het muurtje te zien door alle Klimop (Hedera helix), maar er groeit al sinds we hier wonen een Tongvaren op (Asplenium scolopendrium). Een mooie tuinsoort waar ik erg blij mee ben. In het hoekje heb ik vanwege het oude muurtje en ruim aanwezige Klimop een parasiet gezaaid, Klimopbremraap (Orobanche hederae). Die is na een paar jaar opgekomen en na een paar jaar ook weer verdween. Wellicht verschijnt er weer een keer een bloeistengel. Ik zaaide in die hoek ook eens Brede Wespenorchis (Epipactis helleborine) welke op is gekomen en zich op diverse plekken heeft uitgezaaid. Al met al een mooi hoekje!

Direct achter de garage is een groeit een sterke Framboos (Rubus idaeus waar ik 30 juli 2016 de prachtige Frambozenglasvlinder (Pennisetia hylaeiformis) eitjes zag leggen! (klik hier en hier voor foto's)
Verder achter de garage een Kruisdistel (Eryngium planum), flinke wat Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis, zeer geliefd door vele Gewone sachembijen Anthophora plumipes), Glad walstro (Galium mollugo), Echte valeriaan (Valeriana officinalis) en nog een erg grote Grote kattenstaart (Lythrum salicaria).
In de hoek rechtsachter dan nog een mooi grote varen, veel Ruig klokje (Campanula trachelium), het geel-bloeiende Schaduwkruiskruid (Senecio ovatus) en Bitterzoet (Solanum dulcamara). Tegen de schutting van de achterburen liggen nog wat dakpannen en houten paaltjes die ooit voor een verhoogde border diende en in de schutting zelf maakte ik een doorgang voor dieren als Egel (Erinaceus europaeus), Steenmarter () en Bunzing (Mustela putorius). (klik hier voor een kort filmpje op YouTube waarop te zien is hoe een Egel er gebruik van maakt. :)

Op de hoek naast de berging staat een Robinia (Robina pseudoacacia) 'paaltje' waar ik in het voorjaar vaak een oud pindanetje gevuld met hondenhaar aan vastmaak. Koolmezen, Merels en Kauwen komen dat eruit plukken om hun nest mee te bekleden wat een erg leuk gezicht is (aanrader dus!). Op die hoek verder een flink plakaat Grote muur (Stellaria holostea), wanneer het in bloei staat ziet het eruit als een prachtige sterrenhemel van tere witte bloemetjes. Verder Boerenwormkruid, een herfstaster en Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris).
Iets dichter bij het terras bevinden zich drie ingegraven speciekuipen. Eén 'moerasje' en twee vijvertjes. In het moerasje groeit Moerasandoorn (Stachys palustris) en de prachtig bloeiende Grote Kattenstaart. Naast het moerasje en overigens ook her en der elders in de tuin nog Pinksterbloem (Cardamine pratensis). In de eerste, sterk verlandende vijver groeit Gele Lis en Wolfspoot (Lycopus europaeus). Het tweede vijvertje bevat vooral ondergedoken waterplanten.

Dromen over de toekomst

Zoals bovenaan deze pagina al te lezen is hebben we al heel lang plannen de garage te (laten) slopen. De plaats is prima geschikt als locatie voor een vijver, maar die zou niet zo groot worden als de oppervlakte van de garage nu om ruimte te laten voor andere leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld een heuse insectenmuur. Een prachtig voorbeeld daarvan vind ik de insectenmuur van insectenkenner Dick Belgers (klik voor een foto, of kijk op deze pagina voor meer foto's en informatie).
Eind september 2011 nam ik vrijblijvend deel aan een training voor Tuinvogelconsulenten, vrijwilligers van Vogelbescherming Nederland. Ik heb toen besloten die functie niet te bekleden, maar het bij de functie die ik al wel bekleed te houden (Stadsvogeladviseur). Voor de training kon ik een tekening inleveren van een volgens mij vogelvriendelijke tuin. Ik heb die mogelijkheid aangegrepen om eens een redelijke tekening van onze tuin zoals ik die in de toekomst zou willen zien te maken. Er hing al tijden een schetsje gemaakt met een pen op een klein papiertje op ons toilet, maar onderstaande tekening stelt iets meer voor.
Het paars staat voor 'bloemborder', beplanting met al dan niet bloeiende vaste planten en eenjarigen in ons geval. Het tuinpad is groen omdat ik dat graag van gras zie (met stapstenen voor het praktisch aspect). Naast de vijver met brede moerasrand een grote, platte steen om op de knieen het water in te kunnen staren. Verder een kalkgraslandje dat licht hellend naar een stapelmuurtje gaat. Vanaf het pad ernaast kijk je dan tegen een stukje stapelmuur aan gericht op het noorden, wat een goede windrichting is voor varens en andere vocht-minnende planten.
Er zijn een paar planten ingetekend, maar het ging ook wel ver om alle planten die er nu staan en ik graag zou behouden in te tekenen. Hoe dan ook, de tekening geeft een idee van de toekomstplannen. Hoewel er mogelijk nog iets bij komt: een beekloopje. Rustig kabbelend water, geen wildwaterbaan natuurlijk. En zonder pomp...? Of eentje op zonne-energie? Daar moet nog wat research voor gedaan worden...


Klik voor vergroting


www.xjochemx.nl