Over onze tuin


In het dagboek, in het deel over bijen en wespen en op een paar andere plaatsen op mijn website zijn foto's te vinden die ik in onze tuin heb gemaakt. In het dagboek schrijf ik voornamelijk over wat ik allemaal in de tuin tegenkom. Bij deze iets meer over de tuin.

Onze achtertuin heeft een oppervlakte van 108 m². De diepte is 12 meter, de breedte 9 meter. Het zou mooi zijn als al die ruimte ook echt tuin was, maar dat is helaas niet het geval. Er staat aan de linkerkant een berging van ruim 2 meter breed en 4 meter lang en aan de rechterkant een garage van ruim 3 meter breed en ruim 5 meter diep. Zo blijft er nog een kleine 83 m² eigenlijke tuin over. Door de aanwezigheid van de berging en garage heeft onze tuin een soort I -vorm (met terras meegerekend).

Ook al hebben we ons al vanaf de aankoop van dit huis voorgenomen de garage te (laten) slopen om zo het tuinoppervlak flink op te schroeven, tot we dat hebben gedaan is er natuurlijk toch ook al vanalles te beleven. Dat kan namelijk zelfs op een balkon, als je het maar goed inricht.
Met de foto's in het dagboek is al een aardig beeld te krijgen van de inrichting van onze tuin, al is die zoals in vrijwel elke (goed begroeide) tuin wel vrij dynamisch. De foto's op deze pagina zijn op 7 augustus 2011 gemaakt en geven een overzicht van onze achtertuin. Van boven naar onder en van de rij links naar de rij rechts van deze tekst is het volgende te zien:
 • De achtertuin gezien vanuit het slaapkamerraam,
 • De tuin achter de berging,
 • Achter de garage,
 • De moestuin achter de garage,
 • Het 'rommelhoekje' achter de berging,
 • Kijkend richting de garage vanuit de hoek linksachter,
 • De hoek linksachter,
 • De hoek rechtsachter,
 • Kijkend richting berging vanuit de hoek rechtsachter,
 • Kijkend richting de achtergevel van middenin de achtertuin,
 • Naast de berging,
 • Naast de garage,
 • Het terras, de garage en poortdeur,
 • Het terras en de berging.
De korte omschrijvingen zijn ook te zien door de muiscursor even op een foto stil te houden en de foto's zijn te vergroten door erop te klikken.
Onderstaande foto laat de tuin vanaf het terras zien. Op de index pagina van het dagboek is te zien hoe dat aanzicht sinds we hier wonen is veranderd!Over de verschillende plaatsen in de tuin is vanalles te vertellen. Hieronder wat er zoal te zien is of was op enkele van de plaatsen die op de foto's staan.

Op de foto gemaakt vanuit de slaapkamer is aan het eind van het graspaadje vanaf het terras het paarsige gebladerte van onze perzikboom te zien. Die hebben we eens half gekapt omdat we dachten dat 'ie ongeneeslijk ziek was, wat niet zo bleek te zijn... De groeivorm is daardoor wat vreemd geworden. Er klimt Klimhortensia (Hydrangea anomala ssp. petiolaris) en een oude gecultiveerde, maar gelukkig niet erg lelijke en wel heerlijk geurende Kamperfoelie (Lonicera sp.) overheen. Er onder groeit een flink plakkaat Gevlekte dovenetel (Lamium maculatum) met daartussenin een wilg, mogelijk een kruising, met mooi grote mannelijke katjes in het vroege voorjaar. Verder aan de linkerkant drie aangeplantte Eenstijlige meidoorns (Crataegus monogyna), over een tijd hopelijk mooie struiken die gaan bloeien met heerlijk geurende witte bloemen en met hun doornige dichte structuur ruimte bieden aan een vogelnestje. De bessen mogen 's winters best een stel Koperwieken (Turdus iliacus) lokken... :) Aan de rechterkant van het Gevlekte dovenetel-plakkaat groeit een tweede wilg, een Schietwilg (Salix alba).

De tuin in lopend bevind zich aan de rechterkant de garage met aan de muur bijenblokken en klimrekken voor planten. Daar groeit een Hondsroos (Rosa canina) tegenop. Verder in de border Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) waar 's zomers de prachtige Wormkruidbij (Colletes daviesanus) op te zien is. Ook nog een leuke herinnering aan de ooit braakliggende Hessenberg. Daar heb ik toen ze er gingen bouwen een stuk Absintalsem (Artemisia absinthium meegenomen waar een mooie plant is gaan groeien. Met de Hessenberg heb ik een speciale 'band', zie deze pagina van de Gierzwaluwprojecten. In de border verder nog Grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia), Knoopkruid (Centaurea jacea), Luzerne (Medicago sativa), Wilde peen (Daucus carota), Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris), Margriet (Leucanthemum vulgare), Oranje havikskruid (Hieracium aurantiacum) en op de hoek een Rode Ribes (Ribes sanguineum). Hierachter staat een oude appelkrat gevuld met gedroogde leem. Dit vormt een verticaal wandje waarin Gewone Sachembijen (Anthophora plumipes) nestelen. De grond er direct voor ligt bezaaid met stukken kalkzandsteen uit het Eifel-gebied in Duitsland, slakkenhuisjes en schelpgrit. Het is een kalkrijk stukje waar een forse Wilde reseda (Reseda lutea) groeit.

Direct achter de berging bevind zich het 'rommelhoekje'. Stenen (grindtegels en klinkers) zijn zo gestapeld dat er allerlei holle ruimtes zijn ontstaan. Hiertussen vinden ongetwijfeld allerlei beestjes een beschut plekje. De tegels zijn inmiddels dik met mos begroeid. Ernaast groeit een Gewone vlier (Sambucus nigra) en enkele Gele Lissen (Iris pseudacorus). Tegen de schutting van de buren en de stapel tegels ligt een takkenhoop. Er overheen groeit hier en daar Kruipend Zenegroen (Ajuga reptans). Onder de stenenhoop heb ik al eens een Bruine kikker (Rana temporaria gezien en natuurlijk slakken, spinnen en andere kleine beestjes. Een Huisspitsmuis (Crocidura russula) heb ik op en rond de takkenhoop zijn zoeken naar beestjes. Op de foto van het rommelhoekje zijn zowel de gestapelde stenen als de takkenhoop niet te zien. Er groeit een flinke Pastinaak (Pastinaca sativa subsp. sativa) voor, een mooi geel bloeiende en aromatische schermbloemige. Verder ook een Boswilg (Salix caprea) die naast het huis groeide en naar vóór de takkenhoop is verplaatst en groot aan het worden is en een Weigela, nog een erfenis van de vorige bewoner. Op de foto van de tuin achter de berging is aan het eind van het graspaadje, een meter of twee voor de hoek van de tuin, een statig rechtop staande enkele stengel te zien. Dat is een jonge plant van Hartgespan (Leonurus cardiaca), die later hopelijk mooi bossig zal worden en hopelijk ooit een Wolbij (Anthidium sp.) aan zal trekken. Die bijen verzamelen haren om hun nest mee te bekleden. Ze houden van Lipbloemen (Lamiaceae), waar de nodige vertegenwoordigers van in onze tuin te vinden zijn. links achter in de hoek is wat blad van Rode kornoelje (Cornus sanguinea) te zien. In dat hoekje staat nog een leuke erfenis van de vorige bewoner. Een laag kwart-rond muurtje, een soort verhoogde border dus. Er stond voorheen een boompje in, nu de jonge Rode Kornoelje. Er is bijna niets meer van het muurtje te zien door alle Klimop (Hedera helix), maar er groeit al sinds we hier wonen een Tongvaren op (Asplenium scolopendrium). Een mooie tuinsoort waar ik erg blij mee ben! In het hoekje heb ik vanwege het oude muurtje en ruim aanwezige Klimop een parasiet gezaaid, Klimopbremraap (Orobanche hederae). Die is na een paar jaar opgekomen. Ik hoop dat die stand houd. Net als de daar opgekomen Brede Wespenorchissen (Epipactis helleborine). Al met al een mooi hoekje!

Achter de garage is nog een stukje 'gazon' te vinden. Direct achter de garage is een moestuin te vinden. Er groeit een sterke Framboos (Rubus idaeus) tegen de achterkant van de garage en wat Aardbeien (Fragaria sp.) langs de rechterrand. Verder wordt er wat gewisseld tussen bladgroente, knolgewassen en peulvruchten. In de hoek die gevormd wordt door de achterkant van onze garage en de zijkant van die van onze buren staan wat oude dakpannen, op de foto overgroeit door Oostindische kers (Tropaeolum majus). Verder in de border naast de moestuin een Veelbloemige roos (Rosa multiflora), een Kruisdistel (Eryngium planum), een flinke pol Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis), een flinke bos Glad walstro (Galium mollugo) en nog een Boswilg (Salix caprea). In de hoek dan nog een mooi grote varen, veel Ruig klokje (Campanula trachelium), het geel-bloeiende Schaduwkruiskruid (Senecio ovatus) en Bitterzoet (Solanum dulcamara). Tegen de schutting van de achterburen liggen nog wat dakpannen en houten paaltjes die ooit voor een verhoogde border diende.

Op de hoek naast de berging staat een robinia 'paaltje' waar ik in het voorjaar vaak een oud pindanetje gevuld met hondenhaar aan vastmaak. Koolmezen, Merels en Kauwen kwamen dat eruit plukken om hun nest mee te bekleden. Op die hoek verder een flink plakaat Grote muur (Stellaria holostea) als het in bloei staat als een prachtige sterrenhemel van tere witte bloemetjes. Verder Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), een herfstaster en Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris). Erachter, tegen de berging aan, groeit een krachtige vrouwelijke Hop (Humulus lupulus) welke aan het eind van de zomer vol hangt met prachtige hopbellen en waarop verschillende vrouwtjes van de vlinder Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) eitjes hebben gelegd. Iets verderop bevinden zich drie ingegraven speciekuipen. Eén 'moerasje' en twee vijvertjes. In het moerasje groeit de woekeraar Moerasandoorn (Stachys palustris) en de prachtig bloeiende Grote Kattenstaart (Lythrum salicaria). Naast het moerasje nog Pinksterbloem (Cardamine pratensis) en tussen het moerasje en de vijver een Echte Koekoeksbloem (Silene flos-cuculi). In de eerste vijver groeit Gele Lis (Iris pseudacorus) en Wolfspoot (Lycopus europaeus). Het tweede vijvertje is nog jong en bevat alleen nog ondergedoken waterplanten.

Dromen over de toekomst

Zoals bovenaan deze pagina al te lezen is hebben we plannen de garage te (laten) slopen. De plaats is prima geschikt als locatie voor een vijver, maar die zou niet zo groot worden als de oppervlakte van de garage nu, dus er blijft ruimte over voor andere leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld een heuse insectenmuur. Een prachtig voorbeeld daarvan vind ik de insectenmuur van bijenkenner Dick Belgers (klik voor een foto, of kijk op deze pagina voor meer foto's en informatie).
Eind september 2011 nam ik vrijblijvend deel aan een training voor Tuinvogelconsulenten, vrijwilligers van Vogelbescherming Nederland. Ik heb toen besloten die functie niet te bekleden, maar het nog even bij de functie die ik al wel bekleed te houden (Stadsvogeladviseur). Voor de training kon ik een tekening inleveren van een volgens mij vogelvriendelijke tuin. Ik heb die mogelijkheid aangegrepen om eens een redelijke tekening van onze tuin zoals ik die in de toekomst zou willen zien te maken. Er hing al tijden een schetsje gemaakt met een pen op een klein papiertje op ons toilet, maar onderstaande tekening stelt iets meer voor.
Het paars staat voor 'bloemborder', beplanting met al dan niet bloeiende vaste planten en eenjarigen in ons geval. Het tuinpad is groen omdat ik dat graag van gras houd zoals het nu is. Naast de vijver met moerasrand een grote, platte steen om op de knieen het water in te kunnen staren. Verder een kalkgraslandje dat licht hellend naar een stapelmuurtje gaat. Vanaf het pad ernaast kijk je dan tegen een stukje stapelmuur aan gericht op het noorden, wat een goede windrichting is voor varens en andere vocht-minnende planten.
Er zijn een paar planten ingetekend, maar het ging ook wel ver om alle planten die er nu staan en ik graag zou behouden in te tekenen. Hoe dan ook, de tekening geeft een idee van de toekomstplannen. Hoewel er mogelijk nog iets bij komt: een beekloopje. Rustig kabbelend water, geen wildwaterbaan natuurlijk. Maar daar moet nog wat research voor gedaan worden...


Klik voor vergroting


www.xjochemx.nl