Mei 2015


Als je vaker op mijn website komt weet je dat ik gek ben van Gierzwaluwen. Ik heb het eerste paartje dat bij ons in een nestkastje kwam broeden daar naartoe weten te lokken met geluiden van soortgenoten. Dat hoefde niet bij andere leuke vogels die bij ons aan huis nestelen: Huismussen. Dat zijn leuke soorten die aan de mens gebonden zijn, Huismussen zelfs niet alleen in hun Nederlandse naam, maar ook in de wetenschappelijke: Passer domesticus. Maar in opzicht van 'huizenbroeders' zou ik graag nóg een soort bij ons thuis verwelkomen: de Huiszwaluw. Ook die heeft niet alleen in het Nederlands, maar ook in de wetenschappelijke naam een link met ons mensen en de bebouwde kom: Delichon urbicum. En over die laatste soort wil ik het hier nog even hebben...

In 2013 begon ik met het afspelen van Huiszwaluw-geluiden om te proberen de vogels te attenderen op ons, volgens mij prima geschikte, dakoverstek om onder te nestelen. In mei van dat jaar hing ik een kunstnestje voor ze op (zie ook het dagboek van 28 mei 2013) en kreeg ik ook al de eerste voorzichtige reacties op het afspelen van geluiden. Het bleef echter bij wat langsvliegen en terugroepen, er werd geen interesse getoond in het kunstnestje of ons overstek.

Via anderen die ook probeerden Huiszwaluwen aan te trekken, of waarbij dat al gelukt was, kreeg ik te horen dat ik het best lokgeluiden kon afspelen aan het eind van het seizoen (september) om zo de uitgevlogen jongen aan te trekken die alvast op zoek gaan naar hun eigen plekje voor volgend seizoen. In 2014 leverde dat een spectaculair resultaat op... Het verhaal daarover en foto's en filmpjes zijn te vinden in het Gierzwaluw-dagboek.

Maar dat resultaat was dus nog steeds niet dat er Huiszwaluwen aan ons huis gingen nestelen. 14 Maart dit jaar hing ik nog wat nieuwe kunstnestjes op. Nou ja, kunstnestjes, dat is eigenlijk een groot woord. Klik op de voorgaande link om er meer over te lezen. En in diezelfde maand kwam er dan ook eindelijk een bak modder die al een tijd lang in de planning stond. Ook daarover is in het dagboek van maart te lezen. Volg voorgaande link en scroll naar 29 maart.

Alles lijkt helemaal prima in orde voor Huiszwaluwen. Dus heb ik mei dit jaar, dus ook vroeg in het seizoen, een paar keer lokgeluiden afgespeeld om Huiszwaluwen op al dit moois te attenderen. Vandaag kwamen daar weer wat Huiszwaluwen op af! Wat gaaf om ze aan de muur te zien hangen en er ging er zelfs even eentje in zo'n half nestje zitten!

     

's Middags moest ik weg van huis en toen ik later in de middag weer thuis was kwamen er, zonder lokgeluiden af te spelen, weer Huiszwaluwen langs! Ditkeer echter niet bij de kunstnestjes onder het dakoverstek aan de zijgevel, maar onder de dakgoot aan de voorkant van ons huis! Dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling, aangezien de open ruimtes tussen de nestkasten bedoeld zijn om de ladder te kunnen plaatsen om bij de Gierzwaluwnestkasten en dakgoot te kunnen komen, maar goed... :p

        Terug naar dagboek 2015 index Terug naar homepage