Gierzwaluwen Tweede Walstraat / Ziekerstraat, november 2013 - mei 2015


Begin november 2013 vielen me werkzaamheden op aan een pand op de hoek van de Tweede Walstraat / Ziekerstraat in het centrum van Nijmegen (Ziekerstraat 128 - 132 / Tweede Walstraat 38 - 42). Ter plaatse vroeg ik direct na wie de eigenaar van het pand was. Dit bleek de firma Dornick te zijn met wie ik eerder al goede contacten had gehad (zie de pagina's over de Ziekerstraat en het MFC aan de Oranjesingel). Bij thuiskomst verstuurde ik direct een email waarin ik vroeg rekening te houden met de aanwezigheid van nestplaatsen van Gierzwaluwen in dakkapellen (met onderstaande foto bijgevoegd).

Gierzwaluw in dakkapel Tweede Walstraat

Enkele dagen later kreeg ik een email terug waarin werd gezegd dat zodra de steigers zouden staan contact met mij zou worden opgenomen.

Maart 2015 moest ik helaas vaststellen dat er van dat voornemen niets terecht was gekomen. Het pand was gerenoveerd en de openingen in de dakkapellen waren verdwenen... Ik stuurde weer een email naar Dornick waarin twee verzoeken deed. Ten eerste een zeer dringend verzoek nieuwe openingen te maken in de dakkappelen, zo veel mogelijk op exact dezelfde plaats als waar de oude openingen zich bevonden. Dus aan weerszijden van elke dakkapel een opening met een diameter van 50 mm. Ik stelde als eis dat dit uiterlijk half arpil uitgevoegd moest zijn.
Ten tweede vroeg ik Dornick in toekomstige situaties rekening te houden met de Flora en Fauna wet en dus ruim voorafgaand aan werkzaamheden onderzoek uit te laten voeren naar de aanwezigheid van beschermde soorten.

Ik stuurde ook nog de link naar onderstaande video mee waarin met enige moeite een invliegende Gierzwaluw te zien is, gefilmd eind mei 2008.Dezelfde dag nog kreeg ik een email terug van Dornick waarin werd gezegd dat er voor gezorgd zou worden.

Het pand aan de Tweede Walstraat / Ziekerstraat met de dakkapellen in kwestie.    Gerenoveerde dakkapel zonder opening.

15 April stuurde ik weer een email. Half april, maar nog steeds geen nieuwe openingen... Ik gaf Dornick nog één week de tijd, anders zou ik de overheidsinstantie inschakelen (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, www.rvo.nl).

Helaas, die email en diverse pogingen de juiste persoon te pakken te krijgen hadden geen effect. Daarom stuurde ik 1 mei alle gegevens en bewijsmateriaal naar de RVO en belde ze erna om aankomst vast te stellen. Dat bellen bleek nuttig, want de contactpersonen die ik had aangeschreven waren er niet! Het enige juist adres dat voor dit soort zaken gebruikt zou moeten worden is BHH@rvo.nl (Team Handhaving Dier, Natuur en Handhavingsregie).
Toen de email op de juiste plaats was aangekomen ging direct een email van het RVO naar Dornick waarin werd gezegd dat door het dichten van de opening een overtreding van de Flora- en faunawet, artikel 11, was begaan. Ook zou het vastgoedbedrijf dan in strijd met artikel 2, zorgvuldig handelen, hebben gehandeld. Binnen één moest er een reactie naar de RVO komen.

4 Mei kreeg ik via email van Dornick het verzoek om de foto met de oude nestopeningen. Die stuurde ik direct toe. Later had ik nog een voicemail-bericht van de eigenaar van Dornick de me vroeg hem terug te bellen. Dat deed ik en ik beantwoorde nog wat vragen over de te maken openingen. Er zou diezelfde dag nog een steiger worden opgebouwd om de gaten te maken en ik werd mogelijkerwijs nog gebeld door de werklui als de steiger stond. Dat was inderdaad het geval en nogmaals legde ik uit wat de bedoeling was (al had de persoon zelfs de foto met de oude situatie ontvangen).

Na mijn werk fietste ik langs de locatie en gelukkig! Daar zaten de nieuwe openingen! Nog maar net op tijd... De volgende keer toch maar wat minder tijd gunnen, mede voor mijn eigen gemoedsrust... Naderhand stuurde ik Dornick nog een mail om ze te vertellen dat het eindresultaat er goed uit zag, maar dat ik hoopte op een wat soepeler contact de volgende keer.

Invliegopeningen in dakkapellen Tweede Walstraat    Invliegopeningen in dakkapellen Tweede Walstraat    Invliegopening in dakkapel Tweede Walstraat

6 Mei ging ik 's avonds kijken of er al iets van gebruik door Gierzwaluwen te zien was. En dat was er! Bij aankomst in de Ziekerstraat zag ik een Gierzwaluw in de dakkapel aan die kant van het pand invliegen. Ik bleef de betreffende opening even filmen in de hoop de vogel uitvliegend vast te kunnen leggen, maar de Gierzwaluw bleef binnen. Later zag ik nog een Gierzwaluw verwoede pogingen doen bij diezelfde dakkapel, maar aan de andere kant naar binnen te komen. Er werd herhaaldelijk naar het gaatje gevlogen en soms was er van binnenuit een roepende Gierzwaluw te horen! Ik heb het lang gefilmd, maar net op het moment dat mijn geheugenkaartje vol was vloog de Gierzwaluw naar binnen! Er was kort geroep te horen waarna het stil werd. Een paartje herenigd zo lijkt het! :D
Hieronder een slechte kwaliteit screenshotje van die laatste Gierzwaluw.

screenshot Gierzwaluw Ziekerstraat Tweede Walstraat
Terug naar de Gierzwaluw projecten

www.xjochemx.nl