GIERZWALUW DAGBOEK


De zomer van 2008 was de eerste zomer waarin Gierzwaluwnestkasten aan ons eigen huis beschikbaar waren voor Gierzwaluwen. Met wat hulp heb ik twee zelfgemaakte nestkasten onder de dakgoot aan de voorkant van onze woning bevestigd. In één van de nestkasten heb ik een hoge tonen speaker aangebracht (een zogemaande tweeter) waarmee ik Gierzwaluwgeluiden af kan spelen om Gierzwaluwen te proberen te lokken. Dat is ook de nestkast waarin al vanaf het begin een mini infrarood camera zit. Eind oktober 2010 heb ik ook de andere nestkast voorzien van zo'n cameraatje. Lees meer over de manier waarop de camera's zijn aangesloten op deze pagina. Begin april 2012 hing ik een derde nestkast op. Wederom voorzien van camera en met een iets andere belichting in de hoop beter beeld te krijgen dan in de bewoonde kast nr. 1.

Anders dan bijvoorbeeld Koolmezen gaan Gierzwaluwen niet 1-2-3 in een nestkast nestelen, uitzonderingen daargelaten (zoals bijvoorbeeld tot mijn blijde verrassing in nieuwbouwproject De Hessenberg in het centrum van Nijmegen). Dat komt vooral doordat Gierzwaluwen die een nestplaats gaan zoeken dat doen op plaatsen waar ze een mogelijkheid verwachten. Als een Gierzwaluw uit een nest onder een dakpan is uitgevlogen en in de buurt wordt vrijwel alleen onder dakpannen genesteld zal die Gierzwaluw vooral bij dakpannen naar een nestruimte gaan zoeken. In de buurt van onze woning wordt vooral onder dakpannen genesteld waarbij via een opening aan de zijgevel toeging toe wordt verkregen. Toen ik Gierzwaluwgeluiden af ging spelen vanaf cd's die ik bij het Zwaluwen Adviesbureau op non-profit basis had verkregen reageerden de Gierzwaluwen daar vrijwel direct op. Dat deden ze door langs te vliegen, terug te roepen en zo nu en dan door te zoeken naar de oorsprong van het geluid. Er werd bij ons, bij de buren en overburen naar de dakranden gevlogen, maar in het eerste seizoen al kwam een Gierzwaluw ook heel dicht bij de nestkasten. Toch was het pas in de zomer van 2010 dat er voor het eerst een Gierzwaluw echt naar binnen ging. Wat een geweldig gevoel was dat! In dat eerste seizoen is aan een nestje gewerkt, zowel met materiaal dat ik in de nestkast had gelegd als met zelf aangedragen materiaal. Op deze pagina's zal ik een dagboek bijhouden over de gebeurtenissen in mijn beginnende Gierzwaluwkolonie. De gebeurtenissen van de eerste drie seizoenen zijn hieronder te vinden, maar in het Engels (zie ook bovenstaand menu, Swifts, dan Swift diary). Onderaan deze pagina verder enkele van de meest opvallende gebeurtenissen tot nu toe in het Nederlands.

DAGBOEK 2023

DAGBOEK 2022

DAGBOEK 2021

DAGBOEK 2020

DAGBOEK 2019

DAGBOEK 2018

DAGBOEK 2017

DAGBOEK 2016

DAGBOEK 2015

DAGBOEK 2014

DAGBOEK 2013

DAGBOEK 2012

DAGBOEK 2011

DIARY 2010

DIARY 2009

DIARY 2008

Een stukje archief:

30 April 2008 heb ik met hulp van de broer van mijn vrouw twee zelfgemaakte nestkasten voor Gierzwaluwen onder de dakgoot aan de voorkant van onze woning opgehangen. Een foto ervan is hier te vinden.

24 Mei 2008 zag ik voor de eerste keer een reactie op de Gierzwaluwgeluiden. Ik zag twee Gierzwaluwen boven de bomen achter ons huis aan komen vliegen. Snel de cd-speler aangezet en voor het raam gaan staan. De Gierzwaluwen gingen erg laag vliegen en vlogen een paar rondjes om ons huis.

30 Mei 2008 ging een Gierzwaluw na wat rondjes en aanvliegen op de regenpijp even aan de muur hangen! Erg spannend, maar daar bleef het helaas bij.

14 December 2009 zag ik voor het eerst een slapende Koolmees in de Gierzwaluwnestkast waarin de camera zit. 31 December heb ik opgenomen hoe deze/een Koolmees de nestkast binnenkomt en hoe deze 12 uur 's nachts reageerd op het afsteken van vuurwerk. Deze filmpjes zijn hier te vinden.

29 Mei 2010 heb ik de invliegopeningen van de nestkasten aangepast en ze weer opgehangen (met hulp van mijn vrouw). Met de openingen in de voorkant in plaats van in de onderkant van de kasten kunnen Gierzwaluwen die in de kast zitten beter zien wat er buiten gebeurd. En ik hoopte dat de kasten door de beter zichtbare openingen eerder zouden worden ontdekt.

5 juni 2010 rond 7 uur 's avonds flink wat aandacht van Gierzwaluwen voor de geluiden! Eéntje ging bijna even aan één van de nestkasten hangen. Later moest ik even weg en toen ik de oprit op kwam lopen hoorde ik schrapende metaalachtige geluiden. Ik dacht meteeen dat er iets in de dakgoot van de buren zat, en dat bleek te kloppen! Er zat een Gierzwaluw in de dakgoot! Snel naar binnen gerend voor mijn camera, maar toen ik terug kwam was de Gierzwaluw al weg. Gelukkig aan de ene kant, want ik wil natuurlijk niet dat er een Gierzwaluw in de dakgoot vast komt te zitten, maar ik had het natuurlijk graag even op de foto gezet.

24 Juni 2010 kon ik via een spiegel in de voortuin een paar erg leuke foto's maken van twee Gierzwaluwen die reageerden op de geluiden. De spiegel stond op zo'n manier tegen de heg in de voortuin geplaatst dat ik vanuit de woonkamer de nestkasten kon zien hangen. Rond kwart over zes ging er voor het eerst één naar binnen! Na ongeveer 10 minuten rondkijken ging deze Gierzwaluw er weer vandoor. Natuurlijk werd de nestkast zonder camera gekozen om naar binnen te gaan... Toen er 's avonds toch geen Gierzwaluw in zat plakte ik een papiertje over de invliegopening van de camera-loze kast in de hoop dat de volgende keer de kast mét camera ingevlogen werd. De foto's die ik via de spiegel maakte zijn hier te vinden.

25 juni bleek dat het truckje had gewerkt, 's ochtends vroeg na wat langsvliegen zat er voor 't eerst een Gierzwaluw in de nestkast met camera! Na het eerste bezoekje kwam (waarschijnlijk) dezelfde Gierzwaluw nog een paar keer de kast in. Op een gegeven moment vlogen er twee Gierzwaluwen door de straat waarvan er één naar binnen ging. In totaal werd er maar liefst 9 keer ingevlogen die dag! Filmpjes die ik er van maakte zijn hier te vinden.

27 juni zag ik voor het eerst twee Gierzwaluwen in de nestkast! Na een stuk of dertien het volgende: twee Gierzwaluwen vliegen een paar rondjes rond ons huis, de voorste gaat naar binnen en de tweede verdwijnt na nog een paar rondjes, vloog de tweede eindelijk ook naar binnen! Typisch gedrag dat ik kende van andere filmpjes en literatuur volgde. De als tweede binnengekomen Gierzwaluw stelt zich kwetsbaar op door de kop op te richten zodat de keel, een kwetsbare plaats zichtbaar wordt. Gierzwaluwen herkennen elkaar aan hun geluid, dus word er even flink wat geluid gemaakt. Na een tijdje worden beide Gierzwaluwen rustig en wordt er gepoetst. Na bijna 20 minuten zijn beide vogels weer weg. Beelden die ik er van maakte zijn (in twee delen) op hier te vinden.

17 Oktober 2010 heb ik om in de tweede nestkast ook een camera te monteren en die van de eerste nestkast wat scherper te proberen te krijgen beide nestkasten van de muur gehaald. Een mooie mogelijkheid om vast te leggen wat de Gierzwaluwen voor nestje hebben gemaakt dit eerste seizoen. Foto's ervan zijn hier te vinden.

In 2013 heb ik 15 nestkasten op zolder gehangen nadat er gaten door de muur heen geboord waren. Zie het dagboek van dat jaar. In 2014 werden de eerste nestkasten bezocht door gierzwaluwen.

In 2015 heb ik nestkasten bij geplaatst onder de dakgoten aan de voor- en achterzijde van ons huis. Zie het dagboek van dat jaar. Zowel voor als achter 9 nestkasten wat samen met de 15 op zolder op een totaal van 33 nestkasten komt.

Terug naar index-pagina

www.xjochemx.nl